Chúng tôi tự hào là người bạn đồng hành trên con đường thành công của bạn

CHUYÊN MỤC : Tạp chí khoa học

  Thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục vùng miền núi tỉnh Nghệ An - Nguyễn Thị Kim Chi
  Xác định các hằng số phần tử của trạng thái 2 của NaLi - Lê Cảnh Trung
  ảnh hưởng của thay thế một phần bột cá bằng bột nhân hạt cao su trong khẩu phần ăn của cá Rô Phi (Oreochromis niloticus) - Nguyễn Đình Vinh
  Ảnh hưởng của mức bón Đạm và Lân đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống vừng đen trên đất cát pha ven biển Nghệ An - Nguyễn Tài Toàn
  Một số vấn đề lý luận và thực tiễn của việc thiết kế và tổ chức các tình huống dạy học toán tiểu học của sinh viên trường đại học hiện nay - Phạm Thị Thanh Tú
  Một định lý của giả thuyết ABC trên trường Hàm - Nguyễn Thành Quang
  Ứng dụng GIS vào đánh giá mức độ thích nghi của cây keo lai đối với đất đai huyện Quỳ Châu, tĩnh Nghệ An - Trần Thị Tuyến
  Luật mạnh số lớn đối với tổng có trong số các biến ngẫu nhiên - liên kết âm - Trần Thị Thanh Vĩnh
  Phát triển tư duy và ngôn ngữ toán học cho học sinh khá giỏi trong dạy học chủ đề diện tích hình tam giác ở toán 5 - Thái Huy Vinh
  Đặc điểm hình thái các loài trong giống Limnonectes Fitzinger, 1843 ở vường Quốc Gia Bạch Mã - Hoàng Ngọc Thảo
  Dự báo WEBSITE truy cập tiếp theo dựa trên sự kết hợp thuật toán phân cụm và mô hình MARKOV - Nguyễn Công Nhật
  Đặc điểm lời chủi có dạng (ĐỒ + X) qua lời thoại nhân vật trong truyện ngắn Việt Nam - Trần Thị Hoàng Yến
  Vấn đề phát triển các Vùng Nguyên liệu Mía ở tỉnh Nghệ An - Nguyễn Thị Trang Thanh
  Giá trị nghệ thuật của từ láy trong ký Hoàng Phủ Ngọc Tường - Lê tThị Hải Vân
  Đặc điểm của 2 loài Xylaria feejeensis (Berk) Fr Và Xylaria moelleroclavus Rogers jn & Hemmes mới ghi nhận ở Việt Nam - Trần Huyền Trang
  Vận dụng phương pháp phân tích chi phí - lợi ích trong đánh giá hiệu kinh tế cây Hương Bài ở Huyện Quỳ Châu, Nghệ An - Trần Thị Tuyến
  Hiệu lực phòng trừ Sâu Khoang (Spodoptera litura Fabr.) của Nấm Isaria javanica (Frider. & Bally) Samsom & Hywel-Jones - Nguyễn Thị Thanh
  Mô phỏng đánh giá chất lượng hệ thống truyền dẫn vô tuyến số MIMO - Nguyễn Phúc Ngọc
  Sử dụng phương pháp máng đơn (TROUGHING) để tinh sạch DNA METAGENOME hệ vi sinh vật cộng sinh trong ruột Mối - Nguyễn Thị Thao
  Tiếp cận " Câu hỏi kết thúc mở" giúp học sinh chủ động học môn hình học - Hoa Ánh Tường
img img