Chúng tôi tự hào là người bạn đồng hành trên con đường thành công của bạn

CHUYÊN MỤC : Bô sưu tập số khoa Toán

  Đại số tuyến tính - Phạm Ngọc Bội
  Toán kinh tế - Trần Xuân Sinh
  Đánh giá kết quả học tập môn toán của học sinh THCS - Phan Xuân Thành
  Các phương thức gợi động cơ nhằm tăng cường hoạt động nhận thức toán học của hoc sinh( thông qua dạy học hình học lớp 10 THPT ) - Nguyễn Văn Thanh
  Các định hướng lập mối liên hệ giữa hình học phẳng và hình học không gian trong giảng dạy hình học không gian ở trường trung học phổ thông - Đinh Thị Mỹ Hạnh
  Bước đầu vận dụng một số quan điểm biện chứng của tư duy toán học trong dạy học toán ở trường phổ thông (thể hiện qua dạy học hình học 10 THPT) - Trương Xuân Sơn
  Bước đầu vận dụng dạy học chương trình hoá vào việc giảng dạy một số nội dung trong môn đại số lớp 10 trung học phổ thông - Nguyễn Đình Thanh
  Bồi dưỡng tư duy sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông qua dạy học giải bài tập hình học - Phan Thị Thu Hiền
  Bồi dưỡng một số yếu tố của tư duy sáng tạo cho học sinh THCS khá và giỏi thông qua dạy học giải toán cực trị trong hình học phẳng - Nguyễn Thanh Tùng
  Bồi dưỡng kỹ năng giải toán theo hướng phát triển tư duy thuật toán và phát huy tính sáng tạo cho học sinh THPT thông qua dạy học phương trình, bất phương trìn - Trần Thị Thái Hoà.
  Bồi dưỡng các năng lực sáng tạo kiến thức trong dạy học giải bài tập toán ở trường trung học phổ thông (Thể hiện qua dạy học nội dung bất đẳng thức hình học) - Trần Thị Phương Thảo
  Các không gian tuyến tính n- định chuẩn và n- định chuẩn mờ - Chương Dương Thông
  Các không gian Mêtric tuyến tính và một số tính chất của chúng - Trần Hương Thuỷ
  Các không gian mêtric mờ trực giác - Nguyễn Như Đức
  Các hàm nửa liên tục và đa điều hoà dưới - Phan Trường Hạnh
  Các hàm lồi trên R - Lê Hữu Hải
  Các dạng trên không gian C(k) và cặp các hàm nửa liên tục - Đỗ Văn Chung
  Các anr - không gian thoả mãn một số tính chất đặc biệt - Cao Thị Thoa
  Biến đổi Laplace và một số ứng dụng - Cao Thị Thuỷ
  Bất đẳng thức biến phân với biến số rời rạc - Đoàn Văn Tùng
img img