Chúng tôi tự hào là người bạn đồng hành trên con đường thành công của bạn

CHUYÊN MỤC : Tai Lieu Thu vien

  Xây dựng chiến lược Marketting chiến lược …. - LV 123 - Phùng Thị Mai
  Nghiên cứu phát triển thư viện điện tử trong các trường đại học trên địa bàn Hà Nội hiện nay - LV 04 - Phạm Thị Mai
  Phát triển sản phẩn và dịch vụ Thông tin Thư viện tại trường Dự bị ĐH TP HCM - LV 142 - Trần Minh Tâm
  Tìm hiểu phần mềm nguồn mở và việc phát triển phần mềm nguồn mở trong lĩnh vực thông tin - thư viện VN - KL 578 - Trịnh Thi Hiên
  Tìm hiểu sản phẩm và dịch vụ Thông tin tại thư viện ĐH Victoria - New Zealand nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng hệ thống sản phẩm và dịch vụ … - KL 1028 - Dương Thị Phương
  Tổ chức và hoạt động của thư viện các trường đại học đào tạo khối ngành Khoa học xã hội và Nhân văn ở Hà Nội - KL 1333 - Phan Thị Lan Anh
  Sản phẩm và dịch vụ Thông tin Thư viện tại học viện chính trị - hành chính quốc gia Hồ Chí Minh - LV 114 - Nguyễn Văn Trọng
  Phát triển sản phẩm và dịch vụ Thông tin - Thư viện tại trường Đại học Hàng hải Việt Nam - LV 59 - Đỗ Thu Huyền
  Tìm hiểu công ước Berne và vấn đề bảo hộ bản quyền tại Việt Nam - KL 1122 - Đặng Thị Lê
  Nghiên cứu các tiêu chuẩn Việt Nam về thông tin tư liệu khoa học và công nghệ - KL 1337 - Trần Thị Hồng Thơm
  Nghiên cứu xây dựng và quản lý nguồn tài nguyên số nội sinh tại trung tâm thông tin thư viện khoa học và công nghệ quốc gia -LV 95 - Phạm Văn Hùng
  Nghiên cứu hoàn thiện việc chuẩn hoá trong xử lý tài liệu tại các thư viện Việt Nam - Vũ Dương Thuý Ngà
  Quản lý thư viện và trung tâm thông tin - Nguyễn Tiến Hiển Nguyễn Thị Lan Thanh
  Quản lý thư viện và trung tâm thông tin - Nguyễn Tiến Hiển Nguyễn Thị Lan Thanh
  Thông tin học - Đoàn Phan Tân
  Thư viện học đại cương - Nguyễn Yến Vân Vũ Dương Thuý Ngà
  Thông tin từ lý luận đến thực tiễn ( Information: From theory to practice) - Nguyễn Hữu Hùng
  Tâm lý du khách - Phan Thị Dung
  Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch - Bùi Thanh Thuỷ
  Lễ hội Việt Nam trong sự phát triển du lịch - Dương Văn Sáu
img img