Chúng tôi tự hào là người bạn đồng hành trên con đường thành công của bạn

CHUYÊN MỤC : Bổ Sung 2014

  Bộ môn lý luận nhà nước và pháp luật - Trần Đoàn Hạnh
  Bài giảng môn học Pháp luật và quản lý đô thị - TS. KTS Lê Trọng Bình
  Tội phạm học hiện đại và phòng ngừa tội phạm - Nguyễn Xuân Yêm
  Quản lí hành chính nhà nước và quản lí ngành giáo dục và đào tạo - Phạm Viết Vượng
  Những văn bản pháp quy mới nhất về công tác thanh tra giáo dục - Đặng Ngọc Hậu
  Nghi thức Nhà nước - Lưu Kiếm Thanh
  Luật giáo dục và các văn bản hiện hành mới nhất - Hùng Cường
  Hành chính nhà nước - Phạm Văn Hùng
  Giáo trình pháp luật - Trần Văn Thắng
  Một số nội dung cơ bản về nghiệp vụ báo Chí, xuất bản tài liệu bồi dưỡng chức danh biên tập viên, phóng viên - Dương Xuân Sơn
  Một số vấn đề chính trị quốc tế trong giai đoạn hiện nay - Nguyễn Hoàng Giáp
  Hỏi đáp luật khiếu nại và luật tố cáo - Lan Anh
  Một số vấn đề về quản lý nhà nước kinh tế, văn hoá, giáo dục trên thế giới và Việt Nam - Lê Thanh Bình
  Quy định pháp luật về giám sát và đánh giá đầu tư -
  Quy định về xây dựng nếp sống văn minh - Nguyễn Khánh
  Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân năm 2004 và văn bản hướng dẫn thi hành - Khuất Duy Kim Hải
  Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 và văn bản hướng dẫn thi hành - Khuất Duy Kim Hải
  Những yêu sách đối kháng của Việt Nam và Trung Quốc ở khu vực bãi ngầm tư chính và thanh long trong biển Đông - Brice M.Claget
  Những nội dung cơ bản của Luật viên chức - Văn Tất Thu
  Một số nội dung cơ bản chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về kinh tế tập thể - Bộ kế hoạch đầu tư
img img